TRUNG TÂM NGHỆ THUẬT
LÊ BÁ ĐẢNG

page-title-logo
12 Th5

Thông báo

 Để đảm bảo an toàn cho khách tham quan và tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19, Bảo tàng Mỹ thuật Huế trân trọng thông báo tạm dừng đón khách tham quan từ ngày 12/5/2021 đến khi có thông báo mới.  Kính mong nhận được sự...

Xem thêm