TRUNG TÂM NGHỆ THUẬT
LÊ BÁ ĐẢNG

page-title-logo

Tranh hai mặt

Tranh hai mặt (Có có không không) là một nét độc đáo trong sáng tạo của Lê Bá Đảng với mặt trái phải đều là tác phẩm nghệ thuật. Khi tạo tranh hai mặt, có phải ông đã thấy trong lòng đất một thế giới khác? Trong lòng đại dương một vũ trụ khác? Trong lòng người, dưới đáy sâu tâm hồn, một lớp lang khác hẳn diện mạo bên ngoài? Cái đáy này tạm gọi là vùng tâm thức hay tiềm thức, con người không biết rõ lắm, nhưng không thể phủ nhận. Vùng ấy chứa đầy những hình ảnh dị thường lành – dữ lẫn lộn, sáng tối chưa phân minh, truyền thuyết – lịch sử đan xen trong nhau. Ông đã dùng kim loại tổng hợp để vẽ hai mặt của thế giới người và vật, thể hiện tính chất lưỡng diện của sinh thể và vật thể: trái đất có lòng, đại dương có đáy, con người có tâm và Lê Bá Đảng muốn vẽ cái tâm ấy.

Các bộ sưu tập khác