TRUNG TÂM NGHỆ THUẬT
LÊ BÁ ĐẢNG

page-title-logo

Tranh in

Thập niên 70, ông chế tạo một loại giấy riêng để in tranh từ những bản khắc trên đá, khiến tranh in của ông luôn giữ trọn chiều sâu, những nét gồ, nét trũng như những bức tranh thật.

Lê Bá Đảng đã sử dụng nhiều chất liệu và sáng tạo ra nhiều kỹ thuật mới trong tranh in. Ông được công nhận là một trong những hoạ sĩ sáng tạo tranh in hoàn hảo nhất thế giới. Đặc biệt,ông đã sử dụng chất liệu giấy để chuyển tải các ý tưởng nghệ thuật vào các tác phẩm  của mình. Nhiều tác phẩm đã được kết hợp giữa kỹ thuật in nổi, in thạch bản và in lưới. Năm 1978, ông thực hiện loạt tranh in đồ họa với “kỹ thuật vàng” được làm bởi các nghệ sĩ trong xưởng Circle Fine Art ở Chicago và New York, Hoa Kỳ, dưới tên gọi Lebadangraphy.

Các bộ sưu tập khác