TRUNG TÂM NGHỆ THUẬT
LÊ BÁ ĐẢNG

page-title-logo

Mắt

Qua bộ sưu tập “Mắt”, Lê Bá Đảng muốn gởi gắm những quan điểm cảm nhận nghệ thuật của mình về vũ trụ, con người và tạo vật. Theo ông: “Mắt mở để nhìn” mở để nhìn được mặt trái, phải của con người, thiên nhiên và tạo vật. “Mắt nhắm để mơ” mơ đến một thế giới tươi sáng hơn, tốt đẹp hơn, tạo dựng một không gian nghệ thuật theo đúng nghĩa của nó. “Mắt lơ mơ để tụng” (Thiền), ông muốn đem tâm thiền của mình để nhìn thấu rõ, bao quát vũ trụ và tạo vật.

Qua bộ sưu tập “Mắt” năm 2000, họa sĩ thể hiện sự chuyển biến, dịch chuyển của mắt vừa dữ dội vừa trầm lặng, mênh mông như đại dương, vô thanh như cõi niết bàn, thanh bình như cõi phật nhưng cũng ghê gớm như một địa ngục tĩnh lặng. Các làn sóng não thùy chuyển biến và cũng sẽ tan biến đi như thể tất cả tội ác cũng sẽ tan theo cát bụi như kiếp người.

Các bộ sưu tập khác