TRUNG TÂM NGHỆ THUẬT
LÊ BÁ ĐẢNG

page-title-logo

Tấn tuồng nhân loại

Năm 1980, con trai độc nhất của vợ chồng ông đau ốm rồi qua đời, ông bắt đầu với “Tấn tuồng nhân loại”. Những bức họa, tranh màu nước, tranh vẽ, chạm trỗ, tranh in, tranh dán và điêu khắc ra đời. Toàn bộ những tác phẩm này được thực hiện như những giấc mơ, những kỷ niệm, những hình ảnh từ thiên nhiên và quang cảnh Việt Nam.Và từ những trải nghiệm trong cuộc đời mình là nguồn cảm hứng cho những bi hài kịch trong hàng loạt tác phẩm “Tấn tuồng nhân loại” cô đọng những trò đời, trò điếm mà ông đã trải qua.

Các bộ sưu tập khác