TRUNG TÂM NGHỆ THUẬT
LÊ BÁ ĐẢNG

page-title-logo

THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG, DỊCH COVID-19

THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG, DỊCH COVID-19

Tháng Tám 6, 2020 Posted by Tin tức

TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG, DỊCH COVID-19

       Nhằm tiếp tục thực hiện các biện pháp sẵn sàng phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế; cần thực hiện các nội dung sau:

  1. Đăng tải thông tin về yêu cầu thực hiện khai báo y tế (trên các ứng dụng Hue-S, NCOVI) đối với tất cả những người sinh sống, lao động, học tập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã từng đến Đà Nẵng từ ngày 01/7/2020.
  2. Thông tin về công dân đến từ Đà Nẵng muốn đến địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thì phải được khai báo y tế trước tại địa chỉ tuongtac.thuathiehue.gov.vn/kbyt và được chấp thuận của chính quyền địa phương nơi đến; không được tham gia các sự kiện đông người, dễ gây lây nhiễm.
  3. Cập nhật nội dung Thông báo khẩn từ số 15 đến số 22 của Bộ Y tế và các thông báo khẩn tiếp theo của Bộ Y tế; nội dung công điện khẩn số 05/CĐ-UBND ngày 29/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về phòng chống dịch COVID-19 (có thể tải về tại địa chỉ: www.thuathienhue.gov.vn, hoặc trên trang TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông, tại địa chỉ: www.stttt.thuathienhue.gov.vn)

            Mọi người dân có vấn đề thắc mắc, phản ánh, kiến nghị liên quan đến Covid-19 vui lòng gọi vào số điện thoại đường dây nóng là 1900.1075 để được giải đáp, giải quyết, xử lý.

 

Share

CÁC CUỘC TRIỄN LÃM KHÁC